disclaimer

De Meetjeslander bvba, verleent u hierbij toegang tot demeetjeslander.be en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Meetjeslander bvba en derden zijn aangeleverd. De Meetjeslander bvba behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op DeMeetjeslander.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op DeMeetjeslander.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Meetjeslander bvba.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op DeMeetjeslander.be. De Meetjeslander bvba oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. De Meetjeslander bvba zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

DeMeetjeslander.be bevat links naar websites en naar webpagina’s van derden. De Meetjeslander bvba heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Gelinkte sites zijn niet onder de controle van DeMeetjeslander.be en vallen derhalve ook niet onder de verantwoordelijkheid voor de inhoud onder DeMeetjeslander.be en de mogelijke schadelijke gevolgen van een overdracht van informatie die schadelijke of kwalijke gevolgen kan hebben, veroorzaakt door de exploitanten van gelinkte sites, en zijn niet verhaalbaar op DeMeetjeslander.be.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

De weergegeven gegevens worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Deze zijn onderhevig aan wijziging door de producenten en De Meetjeslander bvba kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie. Elke aansprakelijkheid voor eventuele schade door toegang tot en het gebruik van de site, DeMeetjeslander.be, wordt niet aanvaard.

De redactie van DeMeetjeslander.be betracht bij het ontwikkelen van de website DeMeetjeslander.be grote zorgvuldigheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gepubliceerde data, teksten en foto’s.
Op de inhoud, beeld en vormgeving van de DeMeetjeslander.be berust het Copyright, welke de auteursrechten, het fotorecht en databankenrechten omvat.
Teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo’s zijn en blijven eigendom van DeMeetjeslander.be.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Meetjeslander bvba.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van demeetjeslander.be op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een “cookie” is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Op de site DeMeetjeslander.be en op deze disclaimer is het Belgisch Recht van toepassing.

Share This: