Verdienstelijke bloedgevers gehuldigd

webHulde Rode Kruis Kaprijke

 

Verdienstelijke bloedgevers gehuldigd

KAPRIJKE – Dit jaar bestaat het Rode Kruis 150 jaar en dit werd reeds gevierd te Brussel. “We zijn in Vlaanderen met 180 000 donoren. In Kaprijke Lembeke, met zijn 6300 inwoners, komen wij uit op 4 % van de bevolking die bloed geeft (de min-18 jarigen en de 70-plussers, zieken of mensen die kanker hebben gehad niet meegeteld). Dat cijfer is niet slecht, maar kan beter. In 2012 haalden we 537 zakken bloed en in 2013 haalden we er 532. Deze gaan naar alle ziekenhuizen in Vlaanderen waar bloedproducten nodig zijn. De acties die hier in de scholen doorgaan, zijn voor ons van groot belang. Jonge ouders zien de promotie, dus dit werkt om nieuwe mensen naar de bloedinzamelingen te krijgen”, licht Ria De Sutter toe. Tijdens het feest werden ook de vrijwilligers van Kaprijke – Lembeke en Watervliet gehuldigd. In totaal 68 donoren waarvan 4 personen met 75 giften en 4 personen met 100 bloedgiften. (VACAS)

 

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: