Doe mee aan Tournée Minérale!

tournee_minerale_wordfit_doe_jij_meeweb

MEETJESLAND – Het Lokaal DrugOverleg (LDO) van Meetjesland Centrum krijgt een nieuwe opstart en lanceert meteen haar actie ‘Tournée Minérale’ waarin februari een alcoholvrije maand wordt. “Vanuit de werkgroep preventie en vroeginterventie werd geopteerd om eerst de klemtoon te leggen op alcoholgebruik”, klinkt het. We leven in een maatschappij waarin alcoholgebruik enerzijds sterk bevochten wordt in het kader van verkeersveiligheid. Toch is alcoholgebruik zeer sociaal aanvaard, en stuit het niet gebruiken van alcohol ‘zonder goede reden’ (bob zijn bijvoorbeeld), op licht protest in de sociale omgeving. Met de ‘Tournée Minérale’ wordt februari een alcoholvrije maand. Een actie die ook op verschillende andere plaatsen in Vlaanderen georganiseerd wordt. “Alcohol is geen onschuldig product, maar het drinken ervan is toch heel normaal”, klinkt het. “Ook als je weinig drinkt, heeft alcohol invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt het samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen”.

Verder droeg de vaststelling dat niet iedereen op dezelfde manier en in dezelfde mate last krijgt van middelengebruik (drugs, alcohol, gokken, …) bij tot de bepaling van drie pijlers van de werking van het Lokaal DrugsOverleg: preventie en vroeginterventie, bevorderen van levenskwaliteit op vlak van lichamelijke en psychische gezondheid, inschakeling van verplichte hulpverlening wanneer dit niet anders kan.

“Hoewel het ene middel natuurlijk meer risico’s inhoudt dan het andere, hangen de risico’s van gebruik niet alleen af van het middel zelf”, klinkt het. “Problematisch gebruik heeft ook te maken met het milieu – de fysieke en sociale omgeving waarin mensen (niet) gebruiken – en met de mens zelf, zijn persoonlijkheid, waarden en normen, leeftijd, biogenetische en maatschappelijke kwetsbaarheid”. Mens, middel en milieu staan in interactie met elkaar en bepalen samen of iemand al dan niet een bepaald middel (problematisch) gaat gebruiken. Sommige personen en groepen blijken omwille van individuele en/of maatschappelijke factoren gevoeliger en dus ook kwetsbaarder te zijn voor de risico’s van middelengebruik.

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: