Dirk De Wachter over psychose

 

dirk de wachterEEKLO – Al gehoord van het praatcafé voor psychose? Het is een initiatief van Marnix Willems, Boekhoutenaar, die in zijn omgeving geconfronteerd werd met ‘psychose’. Het bevreemdende van de psychose deed hem hulp zoeken, hulp die hij vond in het praten met lotgenoten. Met een gesponsorde staptocht naar Santiago De Compostela zamelde Marnix geld in voor de oprichting van het praatcafé voor psychose, met ondersteuning vanuit Similes en vanuit het PZ Sint Jan in Eeklo. Zeer vele Meetjeslanders vinden een plaats in het praatcafé om te spreken over hun gevoelens, twijfels, frustraties, … die ze ervaren in het dagelijks leven waarin zij geconfronteerd worden met psychose. Het praatcafé organiseerde onlangs ook een lezing over psychose waarbij niemand minder dan Dirk De Wachter, professor en psychiater verbonden aan UZ Leuven en KU Leuven, psychose kwam toelichten. Op zijn gebruikelijke, zeer verstaanbare manier legde hij uit wat psychose precies is en in de hand kan werken. Er bestaat niet één soort psychose. Sommige patiënten hebben last van wanen, anderen van hallucinaties. Nog anderen zijn niet meer in staat om alledaagse handelingen uit te voeren. Een psychose wordt steeds uitgelokt door stress, in de brede zin van het woord. Maar ook drugs kan een trigger zijn. De Wachter merkte op dat ook mensen die moeten migreren hieraan onderhevig kunnen zijn, zoals oorlogsvluchtelingen. “Stel u voor dat u hier moet vluchten, en terecht komt in een klein dorp op het Afghaanse platteland, waar u de taal niet spreekt en de gebruiken niet kent, u zou daar ook stress van krijgen”, stipte De Wachter aan. Tot slot werd ook het belang van lotgenotencontact onderstreept. “Je verhaal kunnen doen aan mensen die je niet veroordelen, aan mensen die weten wat je bedoelt, die weten wat het is, dat kan een enorme steun betekenen”.

Op 29 november zal Marnix Willems zijn tocht naar Compostela toelichten aan de hand van een diareportage. Tegelijk zal ook het praatcafé nogmaals voorgesteld worden en plaatsvinden, om 19u in De Bijenkorf in Assenede.

 

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: