Een standbeeld voor boegbeeld Wilfried Martens

davidplasepp9320web

SLEIDINGE – Op zondag 17 april zal op het dorpsplein van Sleidinge de plechtige inhuldiging plaatsvinden van een standbeeld ter ere van gewezen Eerste Minister en Minister van Staat Wilfried Martens en van het Wilfried Martensplein in het centrum van de Evergemse deelgemeente. De gekozen datum herinnert aan het feit dat Wilfried Martens twee dagen later, op 19 april 80 jaar oud zou geworden zijn. Het bronzen beeld van beeldhouwer – kunstenaar Leo De Buysere, zal dicht bij de kerk worden geplaatst, op de grond van de kerkfabriek van Sleidinge en tussen twee bestaande beelden: het H. Hart beeld en het beeld ter gedachtenis van de oorlogsslachtoffers. Tal van prominenten bevestigden al hun aanwezigheid tijdens de plechtigheden. Tussen deze kerkfabriek Sint-Joris en Sint-Godelieve en de gemeente werd hiervoor een overeenkomst van erfdienstbaarheid afgesloten, waardoor het beeld op zichzelf, ingevolge schenking door het comité Wilfried Martens aan het gemeentebestuur, gemeentelijke eigendom zal worden en zal behoren tot haar publiek kunstpatrimonium.

Het feestprogramma voor de inhuldiging werd voorbereid door de werkgroep “Comité Wilfried Martens” onder voorzitterschap van erenotaris Luc Wylleman en het gemeentebestuur.

Tal van prominenten bevestigden al hun aanwezigheid tijdens de plechtigheden, waaronder Vice-Premier Kris Peeters, Minister van Justitie Koen Geens, Minister van Staat Charles Ferdinand Nothomb, Minister van Staat Mark Eyskens, Vlaams Minister Hilde Crevits, Staatssecretaris Pieter De Crem…

De plechtigheden vangen aan met een academische zitting in het Cultuurcentrum om 11uur waar achtereenvolgens het woord voeren: Voorzitter van het “Comité Wilfried Martens” en initiatiefnemer Luc Wylleman. Vlaams Minister Joke Schauvliege, over Wilfried Martens als gewezen Evergemnaar en toppersonaliteit van de gemeente; Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Siegfried Bracke, over Martens zoals hij hem – als journalist – heeft gekend als politicus en parlementair; Voorzitter  CD&V Wouter Beke, over Martens als partijvoorzitter CVP; Europees Commissaris Marianne Thyssen over Wilfried Martens als europarlementslid en Voorzitter Europese Volkspartij EVP; Eerste Minister Charles Michel over Martens als Eerste Minister; Minister van Staat Miet Smet, met een dankwoord en belichting van het feestgebeuren. Omstreeks 12:15u begeven de aanwezigen zich dan in stoet en voorafgegaan door de Koninklijke  Fanfare “Iever en Eendracht”  naar het Dorpsplein, waar het standbeeld en het Wilfried Martensplein worden ingehuldigd door Miet Smet en burgemeester Joeri De Maertelaere. Het gemeentebestuur biedt aansluitend een receptie aan op het Wilfried Martensplein.

Het ziet er naar uit dat het inrichtend Comité erin zal slagen de nodige fondsen te verzamelen voor de financiering van het standbeeld en de feestelijkheden. Inwoners, sympathisanten en ondernemingen reageerden immers mild en enthousiast op de oproep tot steunverlening op rekening met nummer BE32 8908 7417 0802. Verdere steunbetuigingen door storting op deze rekening blijven zeer welkom. De namen van de schenkers worden – tenzij anders gewenst – opgenomen op een perkamenten document dat in de sokkel van het standbeeld wordt aangebracht.

Lees meer nieuws 

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: