Vlaams minister Homans kent 2,5 miljoen euro toe voor stadsvernieuwing

2016-11-28 17.34.47webBRUSSEL/EEKLO – Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) geeft met een drietal projectsubsidies een stevige boost aan de Vlaamse stadsvernieuwing. De subsidies, in totaal goed voor ruim 10 miljoen euro, zullen worden ingezet voor de realisatie van enkele grote stadsvernieuwingsprojecten. Na een beoordeling door een jury van experten, werden deze subsidies vandaag toegekend aan de steden Aalst, Eeklo en Leuven.

13 Vlaamse centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC, Brussel) en 21 steden konden een aanvraag indienen om projectsubsidies in het kader van stadsvernieuwing te bekomen. Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans maakte daarvoor ruim 10 miljoen euro vrij. “De projecten vervullen een hefboomfunctie doordat de subsidie de start vormt van een reeks bijkomende investeringen. Bijkomend moet de kwaliteit van de leefomgeving in een bepaald stadsdeel hierdoor verbeteren.” De ingediende projecten werden geëvalueerd door een onafhankelijke academische jury. De projecten moeten onder meer een duurzame verandering in een buurt of wijk tot stand brengen en het ontwerp moet architecturaal van grote kwaliteit zijn.

Eeklo, Hartwijk / 2.500.000 euro

Door de verhuizing van het ziekenhuis AZ Alma komt de stad Eeklo in 2017 in het bezit van het projectgebied ‘De Hartwijk’, een site van ongeveer 4 hectare, strategisch gelegen tussen het stadscentrum en de open ruimte van de Lange Moeie. Het stadsbestuur wenst de Hartwijk te ontwikkelen tot een CO2-neutrale en autoluwe wijk voor een gemengd publiek (verschillende en vernieuwende woonvormen voor jonge gezinnen, 50-plussers en kinderen met een beperking, bv. cohousing, meegroeiwoningen, inclusief wonen) en met diverse functies (dienstverlening, kleinhandel, collectieve stadstuinen, zorgwonen, kinderopvang). Tevens zal de wijk groen- en waterstructuren voltooien in relatie tot het omliggende gebied, fiets- en wandelstructuren doorzetten en erfgoed herbestemmen. Beeldbepalend wordt het Oeverpark, een collectieve centrale ruimte waar water, infrastructuur voor de zachte weggebruikers en groenaanleg samenkomen. Het project zet een waardevolle stap naar een meer geïntegreerde woonwijk, waar jonge startersgezinnen, senioren en zorgbehoevenden hun gading kunnen vinden. Het integreren van verschillende woonvormen (in het bijzonder met zorgvoorzieningen en zorgwonen), het vermengen van wonen met andere functies, het ruimtelijk integreren van publieke en private ruimte en de collectieve warmtevoorziening maken dit project tot een voorbeeld voor Vlaanderen.

 

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: