Ophef over activeringsheffing voor onbebouwde percelen

DSCN6237web

EEKLO – De Eeklonaars die een stuk onbebouwde bouwgrond in hun bezit hebben, kregen op 12 juli jongstleden een brief met mededeling dat de  Eeklose gemeenteraad een aangepast belastingreglement heeft goedgekeurd. Van waar komt dit nu? In de gemeenteraad van 11 november 2011 werd de activeringsheffing voor onbebouwde percelen ingevoerd, met bepaalde vrijstellingen. Mensen met kinderen (tot 30 jaar) ten laste, die dus dit kavel aangekocht hadden als investering voor hun kinderen, of de grond geïntegreerd hadden als tuin, werden hiervan vrijgesteld. In de begrotingsgemeenteraad van 15 december 2015, werd in afwezigheid van de voltallige oppositie, in één beweging de rest van de agendapunten goedgekeurd zonder deze inhoudelijk te bekijken of toe te lichten. Een van deze punten was het schrappen van bovengenoemde vrijstellingen bij de activeringsheffing én het invoeren van een graduele, jaarlijkse stijgingsgraad van 25% van deze belasting.

Jan Wulffaert voor zijn garage Hyundai Wulffaert: de grond naast de garage wordt gebruikt voor de garage maar is ook onderhevig aan de activeringsheffing waardoor hierop ook de belasting moet betaald worden vanaf dit jaar

 De belasting die nu in de brievenbussen viel moet vóór 13 september van dit jaar betaald worden. “Sinds mensenheugenis worden belastingen geheven op onbebouwde kavels”, aldus Marc Windey van SMS. “Maar het kan toch niet zijn dat in één beweging, én de vrijstellingen die sociale redenen hebben, geschrapt worden, én de belasting elk jaar met 25% de hoogte in gaat. Dat wil zeggen dat na drie jaar deze belasting verdubbelt!”. Een sociaal onrechtvaardige situatie, vinden oppositiepartijen SMS, N-VA en de onafhankelijke Filip Lecompte die de pers bijeenriepen om bekend te maken dat zij, voor het eerst in de politieke geschiedenis van Eeklo, als oppositie vragen om een extra gemeenteraad in te richten. “Wij hebben onze vraag ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. We zouden graag zien dat de extra zitting kan georganiseerd worden vóór 13 september”, gaat Peter De Graeve, N-VA, verder. “Wij willen in deze bekomen dat de vrijstellingen opnieuw van kracht zijn en dat de graduele stijgingsgraad geschrapt wordt”. Of de meerderheidspartijen zullen ingaan op de vraag naar een extra gemeenteraad, wordt beslist in het schepencollege.

 Op onze vraag aan gemeenteraadsvoorzitter Odette Van Hamme verklaarde deze “Ik wil het decreet zo nauw mogelijk naleven. “Ik breng de vraag van de oppositie op het schepencollege. Ik zelf zou graag zien dat deze extra gemeenteraad zo snel mogelijk ingericht wordt, liefst rond 1 september”, besluit Van Hamme. Reageren? Mail uw reactie naar redactie@demeetjeslander.be

 

Lees meer Meetjeslands nieuws

 

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: