Fusioneren, fusioneren, wie zijn best doet zal het leren?

web

EEKLO – Afgelopen maandagavond vond een debat plaats over een thema dat opnieuw zeer ‘hot’ is: fusies tussen gemeentes. Gastsprekers van de avond waren ervaringsdeskundige oud-burgemeester Bert Kuiper van de gemeentes Joure en Muiden in Friesland, en Bart Van Herck, senior-advisor van Idea-consult dat gemeentes begeleidt in het fusioneren. Nadien volgde er een debat onder leiding van journalist Johny Vansevenant, met vertegenwoordigers van alle Vlaamse politieke partijen.

Het is een noodzaak om samen te werken in een samenleving waarin de wereld klein is, maar de kosten groot. Kleine dorpskernen en gemeentes moeten hun krachten bundelen met andere kernen waarmee ze zich zowel emotioneel als sociologisch en demografisch verbonden voelen. “Fusioneren is noodzakelijk want op termijn worden gemeentes te klein en kunnen zij hun taken voor hun bevolking eigenlijk niet meer voldoende uitvoeren”, vertelde Bart Van Herck. “Gemeentes herindelen, of fusioneren is eigenlijk een werk van jaren”, vertelt Kuiper. “Het sleutelwoord is vertrouwen en het moet van de mensen zelf komen”. Anders krijg je scenario’s waarin je bijvoorbeeld vraagt aan een Sleidingenaar of hij van Sleidinge of Evergem is en je steevast het antwoord ‘Sleidinge’ krijgt, hetzelfde voor Adegem en Maldegem, Balgerhoeke en Eeklo, … De eigenheid, fierheid van een dorpsgevoel is sterker dan we soms denken.

Vlaams minister Homans wil werk maken van de fusies en geeft dan ook, bij wijze van beloning aan fusionerende gemeentes, vijfhonderd euro schuldvermindering per inwoner van die gemeente. “Een goed idee, maar in de praktijk zien we dat er, net zoals in de jaren ’70, ook nu gefusioneerd wordt en werd omwille van de verkeerde redenen”, aldus het panel waarin alle partijen vertegenwoordigd waren. “Fusioneren om de burgemeesterpost in de partij te houden kan geen goede reden zijn”, aldus het panel. Een debat werd het niet echt want blijkbaar zitten alle partijen min of meer op dezelfde golflengte in het fusieverhaal. Hoe het dan verder zijn weg zal gaan in Vlaanderen zal de toekomst uitwijzen.

Op de foto zien we gastsprekers Bart Van Herck en Bert Kuiper met presentator Johny Vansevenant samen met voorzitter van organiserende Lionsclub Meetjesland Frank Dewildeman en Michel De Sutter, voorzitter van de organiserende commissie.

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: