Werken ’t Singelken opnieuw gestart

sente

SINT-LAUREINS – De N.V. Bouwcentrale Modern, aannemer van het gebouw ’t Singelken, werd door de rechtbank van koophandel op 12 januari 2016 failliet verklaard. De curator heeft in dit faillissement in eerste instantie een globale overname en globale verderzetting van de werven van N.V. Modern nagestreefd. Er waren evenwel onoverkomelijke moeilijkheden en op 15 februari heeft de curator aan de gemeente Sint-Laureins te kennen gegeven dat de gemeente zelf een oplossing kan uitwerken voor de verdere afwerking. De gemeente is dan snel op zoek gegaan naar een nieuwe aannemer. Na onderhandelingen werd een overeenkomst gesloten met de N.V. Vandenbussche uit Aalter. Volgens hun planning zal de ingebruikname van het multifunctioneel gebouw ’t Singelken mogelijk zijn eind december 2016. De gemeente is een juridische procedure gestart en heeft de gefailleerde onderneming N.V. Modern in gebreke gesteld om alzo de meerkosten als gevolg van het faillissement te recuperen.

lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: