Vitamine G, groen is goed voor ons

IMG_3884 web

 

Vitamine G, oftewel leven omringd door groen, planten, struiken, bomen, gras,… Een groene omgeving betekent veel meer dan een mooi decor, groen geeft zuurstof, en zorgt er voor dat we ons beter en gezonder voelen.

Verbeterd korte termijngeheugen en verhoogde concentratie

In een studie van de Universiteit van Michigan, kregen twee groepen studenten een korte geheugentest. De ene groep mocht een wandeling maken door de plantentuin, de andere door een centrumstraat. Bij terugkeer deden de studenten dezelfde test. De groep die een natuurwandeling maakte, scoorde bijna 20% beter dan de eerste keer. De resultaten van de groep die door de straat wandelde, waren niet significant beter. Een gelijkaardige studie bij depressieve personen toonde dat een natuurwandeling het werkgeheugen veel meer stimuleerde dan een stadswandeling. Een natuurlijke omgeving ‘herstelt’ ook het concentratievermogen. Na een intensieve hersentaak, werden drie groepen proefpersonen aan een testtaak onderworpen. De ene groep deed vooraf een natuurwandeling, de andere in de stad en de derde rustte gewoon. De natuurgroep bleek best te scoren.

Herstel van het denkvermogen

Mentale vermoeidheid kan verbeterd worden door blootstelling aan een groen milieu. Uit een studie met proefpersonen kwam naar voor dat hun geest weer opkikkerde door zelfs gewoon te kijken naar natuurafbeeldingen. Afbeeldingen van stadszichten hadden dit effect niet.

Verminderde stress

Spanning? Stress? Het bos in! Studenten die twee nachten in het bos sliepen hadden lagere cortisolwaarden, dan zij die in de stad sliepen. Een ander onderzoek toonde een verlaging van hartslag en cortisolwaarden bij personen in het bos vergeleken met personen in de stad. Bij kantoorwerkers bleek zelfs het uitzicht uit het raam op een stuk natuur overeen te stemmen met minder stress en een verhoogd gevoel van voldoening in de job.

Verminderde ontsteking

Onderzoekers merkten lagere ontstekingsniveaus in het lichaam bij studenten die in het bos verbleven dan in de stad. Ook bij een groep oudere patiënten die een week in het bos doorbrachten waren dezelfde effecten merkbaar, alsook bleek een positief effect op hoge bloeddruk.

Beter zicht

Verschillende studies bij kinderen concluderen dat buiten spelen een beschermend effect heeft op de ogen, en de kans op bijziendheid verkleint. Bij indoor sporten werd dat verband niet opgemerkt, dus het effect lag niet enkel aan de fysieke activiteit op zich.

Immuunsysteem

Een bosrijke omgeving zou ook onze immuuncellen stimuleren en ons minder vatbaar maken voor infecties, verkoudheden, griep,…

Geestelijke gezondheid

Angsten, depressies en andere mentale problemen worden in zekere mate getemperd door een natuurrijke omgeving, dat effect blijkt nog groter in combinatie met beweging. Het zelfwaardegevoel en humeur krijgen een boost. Aanwezigheid van water bleek dat effect nog te versterken.

Langer leven

Is het nog verwonderlijk dat studies sterke verbanden aantonen tussen toegang tot natuur en langer en gezonder leven? “Het percentage groene ruimte in de leefomgeving staat in positief verband met de waargenomen algemene gezondheid van de mensen die er wonen”, concludeert een Nederlandse studie onder 250.785 personen. Ook blijkt een brede waaier van ziekten veel minder voor te komen bij inwoners van groenere gebieden. Het verband schrijven de onderzoekers toe aan sneller herstel van stress, meer fysieke activiteit, gemakkelijker sociaal contact en beter luchtkwaliteit, alsook het effect van de natuur op mentale gezondheid, die bijdraagt aan algemene gezondheid en een langer leven.

Boomenergie

Wie een stap verder durft gaan, kan een verklaring voor de weldaad van de natuur vinden in het onzichtbaar trillings- of energieveld van de aarde, de bomen. Ons eigen trillingsveld kan verstoord worden door moderne technologie en afgesneden als de verbinding met de natuur nog nauwelijks aanwezig is. Vertoeven in de nabijheid van dit energieveld herstelt het trillingsveld van het lichaam en laadt ons op.

Lees meer gezondheidsnieuws

 

Psychological Science, 2008Journal of Affective Disorders, 2013

Journal of Environmental Psychology, 1995Journal of Environmental Psychology, 2005Psychological Science, 2012

Scandinavian Journal of Forest Research, 2007Environmental Health and Preventative Medicine, 2010Japanese Journal of Hygiene, 2011Biomedical and Environmental Sciences, 2012

Biomedical and Environmental Sciences, 2012Journal of Cardiology, 2012

Ophthalmology, 2008Ophthalmology, 2012Ophthalmology, 2013

International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 2007International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 2008Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents, 2008The Open Public Health Journal, 2008

Environmental Health and Preventative Medicine, 2010

Environmental Science and Technology, 2010Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2012Journal of Affective Disorders, 2013

Journal of Epidemiology and Community Health, 2006Journal of Epidemiology and Community Health, 2009Biomedical and Environmental Sciences, 2012Environmental Health Perspectives, 2016

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: