The American dream

HTwebRudi Janssens uit Eeklo is in de VS, waar zijn dochter woont, en brengt verslag uit van de sfeer in de VS vlak voor de presidentsverkiezingen: In de streets en avenues van Washington DC, Arlington en Georgetown merkten we vorige week weinig van de verkiezingsstrijd. Buiten de agglomeratie en tussen steden in zien we regelmatig blauwe borden met de namen van de kandidaten voor federale, staat, gemeente, schoolbesturen … verkiezingen.

Een drietal keer zijn we getuige van een discussie i.v.m. de verkiezingen. De strijd is onderwerp van de mediahuizen: tv, internet en de rondtrekkende campagnes zijn de podia. Het leven schijnt gewoon verder te gaan. We hadden ook een gesprek met een landgenote die in de V.S woont om haar gedachten, gevoel en mening te kennen.

Gelijk welke afloop van de verkiezingen, de strijd en het debat gaan verder. Wantrouwen viert hoogtij: de politieke klasse ligt onder vuur, eerder gemaakte afspraken -nationale en internationale- worden in vraag gesteld, partijdigheid van media en overheidsinstellingen, manipulatie van de stemmers en hun stem zijn de onderwerpen.

De communicatietechnologie speelt een belangrijke rol. Gedachten vinden razendsnel hun weg waarbij de grens tussen ‘feit’ en ‘bekookt’ vager wordt, waarbij vrije meningsuiting vrijgeleide wordt voor ‘karaktermoord’. De overvloed aan informatie leidt tot een uitputtingsslag en tot: laat ons stemmen voor voorspelbaarheid, voor de partij waarvoor we altijd hebben gestemd -en de beurzen reageren positief-.

De millennials voelen zich in de steek gelaten. Waar blijven de jonge kandidaten met frisse ideeën? Waar blijven de seculieren als tegenwicht voor de extreem religieus geïnspireerde kiezers? Hoe kunnen we ons goed voelen in een land dat geleid wordt door onbetrouwbare figuren? Hoe kan de schade berokkend aan het imago van de V.S hersteld worden? Wat als wereldvreemde en gevaarlijke ideeën ons dagelijks leven gaan beïnvloeden?

En dan is er de stille hoop. We hebben ons altijd uit de slag kunnen trekken. Vastberaden individuele initiatieven zullen genomen en gefinancierd worden om deze politieke crisis te boven te komen. RJ

Wenst u ook een verslag uit te brengen? mail naar info@demeetjeslander.be

 Lees meer Meetjeslands nieuws

 

 

 

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: