Schooldirecties slaken noodkreet voor ondersteuning

Eeklo Meetjeslandse schooldirekties in stille aktieMEETJESLAND – De directeurs van 35 basisscholen voerden onlangs actie om hun vraag naar extra ondersteunend personeel kracht bij te zetten. Ze kwamen in rouwkledij samen tijdens een overlegmoment. Directeur Leen Smets van Sint-Jozef en Sint-Janneke in Eeklo legt uit: “Ik moet het met één voltijdse administratieve medewerker stellen voor 350 leerlingen. Administratie, contracten, boekhouding, het is onmogelijk bol te werken.” Bij afwezigheid van een secretariaatsmedewerker moet de directeur zelf die taken overnemen, vervanging kan pas na twee weken afwezigheid. “Te veel collega’s haken af of kampen met een burnout.” Loonsverhoging willen ze niet, benadrukken de directeurs, gewoon meer ondersteunend personeel. De directeurs stuurden massaal een foto in rouwkledij met de boodschap ‘Het is vijf voor twaarf’ naar de minister van Onderwijs en toplui uit het onderwijs. Zowel het vrij gesubsidieerd onderwijs, gemeentelijk en stedelijk, gemeenschapsonderwijs als buitengewoon lager onderwijs slaken dezelfde noodkreet. Een enquête onder directeurs in het basisonderwijs toont aan dat 99% de werkomstandigheden wil aanklagen.

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: