Ontwerp Langerbrugge-Zuid

langerbrugge

EVERGEM – De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseerde vorige week, samen met het gemeentebestuur en bedrijf Visser & Smit, een infovergadering over het ontwerp van het parkgebied Langerbrugge-Zuid. De Vlaamse Landmaatschappij werkt volop haar plannen uit voor de koppelingsgebieden in de Gentse haven. Dat zijn gebieden die de woonkernen in de Gentse haven en de industriegebieden met elkaar verbinden en (op termijn) een belangrijke bufferende functie zullen hebben tussen woonkern en industriegebied. Het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid ligt tussen de Gentweg en de dorpskern van Kerkbrugge, nabij de oude Electrabelcentrale. Het gebied zal worden ingericht als een park voor de bewoners van Kerkbrugge en Langerbrugge. In het plan wordt een belangrijk deel voorzien van de fietsverbinding Ertvelde-Rieme-Doornzele-Langerbrugge-veer. Voor de omwonenden zullen verschillende wandelpaden worden aangelegd, wordt de waterloop uitgewerkt tot een groene ader in het gebied en worden verschillende rustplaatsen voorzien. De elementen zullen worden gerealiseerd in een bosrijke omgeving, teneinde een dichte buffer te vormen.

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: