Metingen met helikopter boven Sint-Laureins

helikopter_meting_zilt_7BA8344EAF638C1FC1257CAF0059EA5C_7

SINT-LAUREINS – De VMM onderzoekt vanaf half juni 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter en kadert in het Europese Topsoil-project.

Topsoil is een project binnen het Interreg VB North Sea Region programma. Het project is tot stand gekomen om de Noordzeeregio in de toekomst beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatsverandering. Heel veel dagelijkse activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden aan het bovenste deel van de bodem. Klimaatsverandering heeft immers een steeds snellere impact op de ondergrond en het grondwater.

 Doel van het project

De algemene doelstelling van het project is om gezamenlijk en interregionaal te onderzoeken hoe de bovenste 30 meter van de bodem kan beheerd worden. Het grondwater in het kust- poldergebied is van nature verzilt waardoor je er zowel zoet, brak als zout water aantreft. Bedoeling is om de juiste verdeling tussen de verschillende soorten water te meten en in kaart te brengen.

Ook voor toekomstige projecten en voor drinkwaterwinning is kennis over de verziltingsgraad van belang.

 Hoe meet men?

Een helikopter vliegt systematisch langs lijnen op 250 m afstand van elkaar. Onderaan de helikopter hangt een hoepelvormige meetsonde van 30 op 11 meter. De helikopter vliegt op lage hoogte (65 meter) zodat de meetsonde 30 meter boven de grond hangt. De snelheid is 30 tot 60 km/u.

Door het uitzenden van een elektromagnetisch veld worden gegevens verzameld over het geleidend vermogen van de ondergrond. Uit dit onderzoek kan de VMM de verziltingsgraad van het grondwater afleiden in het kust- en poldergebied vanaf de Franse grens tot het Boudewijnkanaal, het noorden van het Meetjesland en Linkerscheldeoever. Dat betekent dat de helikopter ook boven Sint-Laureins zal vliegen.

 Wanneer?

De vluchten zijn gepland vanaf half juni 2017 en zullen een 3-tal weken duren. Er kan alleen gevlogen worden als de weersomstandigheden dat toelaten. Er mag dus geen mist, sterke wind, onweer of te lage bewolking zijn.

Eens de exacte data bekend zijn, kun je op https://www.vmm.be/water/projecten/topsoil-brengt-verzilting-in-kust-en-poldergebied-in-kaartkaart volgen welke routes de helikopter wanneer zal vliegen.

 Goed om weten

De elektromagnetische straling is onschadelijk voor mens en dier. Het is niet uitgesloten dat paarden kunnen schrikken van het geluid van de helikopter en/of de grote zwevende hoepel in de lucht. Andere dieren zoals runderen blijken geen of nauwelijks hinder te ondervinden van helikoptervluchten bij gelijkaardig onderzoek in het buitenland. “We bevelen aan om dieren (voornamelijk paarden) op een veilige plaats te stallen gedurende het onderzoek”, klinkt het.

 Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: