Gemiste kans voor Eeklo: Belasting op onbebouwde bouwgrond blijft in voege

eeklo

nieuws uit de Gemeenteraad:

EEKLO – Maandag jongstleden vond er een extra gemeenteraad plaats op vraag van de Eeklose oppositiepartijen N-VA, SMS en onafhankelijk raadslid Filip Lecompte. Deze vraag kwam er naar aanleiding van een aanslagbiljet voor een nieuwe belasting op, kort gezegd, onbebouwde bouwgrond. Een belasting die reeds bestond, maar die stilletjes werd aangepast waarbij logische vrijstellingen werden geschrapt en waarbij een perverse progressiviteit van 25% per jaar werd ingevoerd. Jammer genoeg konden meerderheid en minderheid elkaar niet vinden en is de belastingbetaler de dupe van de grimmige sfeer tussen beide kampen in de Eeklose gemeenteraad.

Vele Eeklonaars kregen begin deze zomer een dergelijk aanslagbiljet in de brievenbus waarbij men dus belasting moet betalen op onbebouwde percelen die zij in hun bezit hebben. Deze percelen zijn echter vaak ingericht als tuin, of werden aangekocht als investering in de toekomst van hun kinderen, in de beide gevallen waren er vrijstellingen op de belasting voorzien. Deze vrijstellingen werden dus in de gemeenteraad van november 2015 geschrapt, zonder medeweten van de oppositie die op dat moment uit protest voor een voorgaand punt de zaal tijdelijk had verlaten. Naast het schrappen van de vrijstellingen werd er een graduele, jaarlijkse stijgingsgraad van 25% van deze belasting ingevoerd, zonder dit ten gronde te bediscussiëren. “Een perverse progressiviteit van de belasting”, gaf Freddy De Puydt, schepen van financiën, toe. De Eeklose oppositie wilde nu vragen om deze belasting op te heffen, of op zijn minst om de vrijstellingen weer in te voeren. Een vraag die in eerste plaats vrij goed onthaald werd door de meeste meerderheidspartijen. “Het liefst willen wij zien dat de belasting wordt geschrapt zoals ze stil beslist werd in 2015, en dat we dit samen, constructief herbekijken met het oog op de toekomst”, aldus de voltallige oppositie, bij monde van Marc Windey (SMS). “Ik denk dat we kunnen stellen dat we inderdaad te snel zijn geweest en het zou goed zijn om dit te herbekijken”, aldus Dirk Van De Velde, schepen (CD&V). “Het is nu de verdienste van de oppositie dat zij dit aankaarten, ik stel dus voor dat we inderdaad deze beslissing vernietigen en samenzitten met alle fractieleiders om tot een nieuwe beslissing te komen”. Ook Christophe Dewaele (Open VLD) sloot zich aan bij dit standpunt. Schepen van financiën Freddy Depuydt was echter tegen het voorstel van de oppositie gekant, al gaf hij toe dat er ruimte is voor verbetering.

Bij de stemming echter stemden de meerderheidspartijen tegen de intrekking van de belasting, en vonden meerderheid en oppositie elkaar niet in een compromis. Een compromis dat ten goede zou komen van zeer vele Eeklonaars, maar niet bereikt werd.

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: