Geen lintjesregen maar een stortbui!

lintjesregen

Het is gebruikelijk dat de dag vóór de verjaardag van koning Willem-Alexander, verdienstelijke inwoners van Nederland een Koninklijke Onderscheiding krijgen. Dat is tegenwoordig ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ of de ‘Gouden Eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau’. Vroeger was dat anders. Dan kreeg je een Koninklijke Onderscheiding als je bijvoorbeeld 25 jaar of langer bij een bedrijf of de overheid in dienst was. Dat betekende dat ook vele Belgen in de grensstreek, wonende in België en werkende in Nederland, zo’n onderscheiding kregen. Koning Boudewijn moest echter wel toestemming geven. Later (nog tijdens het koningschap van Boudewijn) werd dit door minister Anne Vondeling gewijzigd en is een onderscheiding alleen mogelijk voor wie zich sociaal en maatschappelijk via vrijwilligerswerk nuttig heeft gemaakt. Dit jaar ontvingen niet minder dan 96 inwoners van Zeeland een Koninklijke Onderscheiding, waarvan 28 in Zeeuws-Vlaanderen. De onderscheiding moet de dag voor de verjaardag van Willem-Alexander bij de verdienstelijke vrouw of man worden opgespeld, en wel vóór 12 uur ‘s middags. Met een smoesje worden de betreffenden naar een bepaalde plaats gelokt, waar ze tot hun verrassing de burgemeester van hun gemeente of één der wethouders aantreffen. De aanvangstitel is altijd hetzelfde: ‘Het heeft zijne Majesteit de Koning behaagd, u een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen’.

Soms vragen familieleden de onderscheiding aan, dan is het zaak dat geheim te houden, of de aanvraag gebeurt door anderen. Soms gebeurt het dat de uitverkorene de onderscheiding weigert, pijnlijk voor de aanvrager en diegene die de onderscheiding moet uitreiken. Zulke weigeringen komen regelmatig voor.

Hoe gaat zo’n aanvraag in haar werk? De betrokkene wordt voorgedragen via een brief aan de burgemeester. Die maakt dan een inschatting of de aanvraag redelijk is, en informeert bij justitie of betrokkene geen strafblad heeft. Daarna gaat de aanvraag met het advies van de burgemeester naar de Commissaris van de Koning in de betrokken provincie. Die stuurt het dossier naar het Kapittel van de Civiele Orden die nagaat of aan alle eisen voldaan is en welke soort onderscheiding toegekend kan worden. Het advies van het Kapittel wordt doorgestuurd naar de minister van binnenlandse zaken. Als hij of zij het heeft goedgekeurd tekenen koning Willem-Alexander en de minister het Koninklijk Besluit waarin de toekenning van de onderscheiding is opgenomen. De Kanselarij van de Nederlandse Orden, levert dan de onderscheiding en voegt daar het Koninklijk Besluit aan toe. Het ministerie van binnenlandse zaken zorgt ervoor dat de onderscheiding in een fraai leren doosje én het Koninklijk Besluit tijdig bij de betrokken burgemeester bezorgd worden. Dan begint het toneelspel om de betrokkene tijdig ergens te ontbieden.

Willy de Groff

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: