Ernstige vragen rond vervuiling EBES-site

peter de graeve web

EEKLO – Er is heel wat gaande bij bewoners in de Eeklose Koning Albertstraat en Cocquytstraat. Hun woonsten palen aan de toekomstige woonwijk ter plaatse van de huidige Heilig-Hart kliniek. Recente saneringswerken lieten historische vervuiling blijken door de gasfabriek die er begin vorige eeuw stond. De Ebesfabriek was een van de toenmalige filialen van het huidige Electrabel die elektriciteit produceerden door middel van chemische processen, waardoor er op dit moment nog steeds een grote grondvervuiling aanwezig is.

Op de milieuraad van 15 maart 2012 werd de samenwerking met OVAM (Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) bekeken en werd voorgesteld om de EBES-site in te dienen ter sanering. Dat werd toen echter toch on hold gezet, gezien de complexiteit en de vervuiling. Nu bestaat het voorstel om er een woonzone van te maken.

“De oude teerputten zijn overgelopen doorheen de omliggende grond. Daarbij ligger er ook gastransportbuizen in de vervuilde grond, zodat saneren zeker niet evident is”, aldus Peter De Graeve (N-VA) die zijn schouders onder dit dossier zette om duidelijkheid en transparantie te bekomen voor omwonenden. “Bovendien blijkt de vergunning, die reeds vervallen is, betrekking te hebben op een lichtere sanering (voor parking) dan hetgeen vereist is voor de in de toekomst geplande woningen”. Dat de site onderdeel uitmaakt van de toekomstige Hartwijk ondersteunt De Graeve. “Maar kwalitatief wonen wil in de eerste plaats zeggen dat de gezondheid en de leefbaarheid op deze site en in de omliggende straten gegarandeerd kan worden. Het is onze taak om over de gezondheid en de gevolgen te waken”, besluit De Graeve.

Foto: Peter De Graeve (N-VA Eeklo) zette zijn schouders onder het dossier en wil duidelijkheid en transparantie te bekomen voor omwonenden

 Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: