De boomdokter, hij bestaat echt!

boomdokter kopie

Op zijn blog deelt hij tal van ecologische tips, gaande van ‘Hoe kan je het beste je brandhout drogen’, over ‘Wat is een buxusmot en hoe bestrijd je de rups?’.

Wouter Crucke begon zijn carrière als echte ‘buitenmens’ met het begeleiden van extreme buitensporten. “Ik ontmoette dan een aantal mensen uit de sector, een boemsnoeier,…. Van het een kwam het ander en met mijn ‘groen hart’ – zonder politieke bijbetekenis, trouwens – begon ik aan mijn studie en de opleidingen die tot mijn huidige job leidden, ‘De Boomdokter’ (B.Dr.).” Intussen wordt Crucke regelmatig gevraagd om zijn expertise te delen op nationale conferenties zoals het groeninnovatieforum of bij studiebureaus. Als een van de eerste Belgen – de 4de in de rij – beschikte Wouter Crucke over het certificaat ‘European Treeworker’ en ‘European Tree Technician’.

Wat houdt uw werk precies in?

B.Dr.: “Met een zogenaamde Boom-fitanalyse, die werd ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Gent, gaan we na hoe de boom het doet: we meten jaar na jaar holtes, takscheutlengtes, we scannen de boom op holtes, meten zijn stabiliteit. Door de opvolging krijgen we een objectiever beeld dan puur af te gaan op hetgeen je visueel kan afleiden bij het bekijken van een boom. Naar mijn mening levert die methodiek soms een verkeerde analyse op en is ze subjectief. Er worden teveel bomen gesnoeid of zelfs gekapt omdat ze zogezegd ziek zouden zijn of een gevaarlijke situatie zouden opleveren.”

“Als je een plant in een kleine bloempotje houdt, zal ze ook stoppen met groeien, die plant heeft dan vaak nog het geluk wekelijks water en onderhoud te krijgen.” (Wouter Crucke, De Boomdokter)

Moeten er meer bomen in het straatbeeld komen?

B.Dr.: “De gemiddelde stadsboom in Vlaanderen leeft maar 14 jaar. In Gent spreken ze van ‘Korte Omloop Termijn-bomen’, door het gebrek aan ruimte gaan ze maar zolang mee, terwijl ze eigenlijk 80 – 120 tot 320 jaar kunnen worden. Populieren en wilgen worden gemakkelijk 120 jaar, beuken en eiken zelfs een paar 1000 jaar. We zouden meer op lange termijn moeten denken. Het probleem is echter de bodem. Ik werkte in Brussel mee bij de uitwerking van de plannen voor de Centrumlaan. Men wil daar bomen die minstens 100 jaar oud worden in goede omstandigheden. Wat wij dan moeten onderzoeken is hoe de ondergrondse constructie van de aannemer eruit ziet, in de meeste straten hebben de wortels van de bomen te weinig plaats tussen alle ondergrondse buizennetwerken. Daarnaast bekijken wij de statistieken van het KMI, de plaatselijke regenval, doen we graafwerken naar de bodemomstandigheden, bekijken we de aanwezigheid van andere bomen (die water opnemen en groeiplaats nodig hebben), hoe de toevoer van water er is, of er geen water met zouten insijpelt, … Om waardevolle bomen te planten moeten ze dus wel de ruimte krijgen. Zo groot als de kruin boven de grond is, zo wijd lopen zijn wortels onder de grond. In vrije groei lopen de wortels zelfs nog 20% verder uit. Als je een plant in een kleine bloempotje houdt, zal ze ook stoppen met groeien, die plant heeft dan vaak nog het geluk wekelijks water en onderhoud te krijgen.”

 Wouter Crucke: “Ik wil graag de man zijn die zijn volk anders naar bomen leerde kijken.”

Heeft u een missie?

B.Dr.: “Het klinkt misschien ambitieus maar binnen 15 à 20 jaar wil ik graag de man zijn die zijn volk anders naar bomen leerde kijken (lacht). Er is in deze tijd al veel aan het veranderen op het gebied van bewustwording rond het klimaat, veranderen van eetpatroon, elektrische auto’s, energiezuinige huizen, enzovoort. Ik zou echter graag zien dat er ook aandacht komt voor bomen. Bomen doen zoveel, én ze doen het gratis, ze vragen nauwelijks onderhoud. Ze leggen CO2 vast, ze zijn een deel van de oplossing van het klimaatprobleem. Het enige wat ze vragen is wat plaats. Er wordt zo snel geklaagd over afgevallen bladeren, de schaduw, dikwijls ruziën buren over bomen terwijl ze blij zouden moeten zijn dat ze van elkaars bomen meegenieten.

Ik wil de mensen graag juist informeren. Met onze blog waarop van alle info te vinden is bereikten we al meer dan 600 000 bezoekers. In onze webshop verkopen we ook niet-toxische producten en natuurlijke middelen zoals levende insecten, bijvoorbeeld larven van lieveheersbeestjes tegen bladluizenplaag,… Ook op onze Facebooksite delen we tips en tricks over de tuin.

Zorgen meer bomen ook voor minder overstromingen?

B.Dr.: “Ze absorberen bij (overvloedige) regenval veel water. In een open ruimte met losse bodem is er bij regenval slechts een afstroom van 5% van het water. De rest sijpelt in en wordt gebufferd in de ondergrond, dankzij de boomwortels fungeert die grond als een enorme spons. Één enkele boom kan 10 000 liter water bufferen per jaar, hij neemt dat water tijdelijk op en geeft het geleidelijk weer af. In wijken waar de verharding van de grond door bebouwing en bestrating erg groot is, is de afstroom 80 à 85%. Per 100 liter moet er dus 85 liter door de riolering afgevoerd worden. En dan moet je weten dat er in Vlaanderen gemiddeld 855 liter per vierkante meter valt…”

Hartelijk dank om uw kennis met ons te delen en veel succes met het bereiken van uw missie!

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: