Buitenlucht voor meer concentratie: One mile a day

one mile a day web

SINT-LAUREINS – Vorige woensdag verzamelden om 11.30u  de leerlingen van alle lagere klassen van GBS De Regenboog op de speelplaats, om samen met de leerkrachten, ‘de mile’ te lopen. Het project, dat in Schotland zijn oorsprong vond, toonde daar aan dat de kinderen na ‘de mile’ de lesactiviteiten met meer energie en concentratie hervatten.

“Het doel van ‘ One mile a day’ (Eén mijl per dag, nvdr) is simpel: de lange inactieve blokken op school doorbreken met een korte, maar dagelijkse bewegingsactiviteit met de volledige klas. De leerlingen van de lagere school gaan samen met hun leerkracht lopen of wandelen in de frisse buitenlucht. Nadien wordt de klasactiviteit gewoon hervat. Elke klas van het lager doet dit nu elke dag, los van de gewone speeltijden, en dit voor ongeveer 10 minuten tot een kwartier. Het tijdstip ligt niet vast, meestal tussen twee lestijden door om even te ontspannen en het hoofd weer vrij te maken”, vertellen ze op De Regenboog, “Ondertussen hebben ongeveer 500 scholen het idee al overgenomen. En wij volgen dit mooie voorbeeld!”

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: