Meer bos voor het Meetjesland: plant je boom

lg_damhertenDSC_4444_copyweb

MEETJESLAND – Het Meetjesland is een bosarme regio: amper 4,5% van de oppervlakte is bos. Dat is minder dan de helft van het Vlaamse gemiddelde. En Vlaanderen scoort sowieso al slecht. Er zijn redenen genoeg om volop te gaan voor bosuitbreiding in het Meetjesland. Bos is essentieel in ons leven. We gaan er om te ontspannen, te spelen en te sporten, maar bos zorgt ook voor een verminderde CO2-uitstoot en doet dienst als buffer bij overstromingen. Wilde dieren vinden er een onderkomen en er groeien bijzondere planten. (foto Ludo Goossens).

Het thema bosuitbreiding staat dan ook al jaren hoog op de agenda van Natuurpunt. Gedurende de voorbije jaren heeft de vereniging enkele grote gebieden in het Meetjesland kunnen verwerven, vooral dankzij giften van particulieren en subsidies van de overheid. In die gebieden worden deze winter nieuwe bossen aangeplant, zodat iedereen in de toekomst kan genieten van meer bos in het Meetjesland.

Al veel gepland, nog te weinig geplant

15 jaar geleden werd een bosuitbreidingsstudie voor het Meetjesland opgemaakt. Doel was om 400 hectare extra bos te realiseren. Bij de opmaak van deze plannen was er niet alleen aandacht voor de wensen op vlak van ecologie, historiek en recreatie. Ook de haalbaarheid vanuit landbouwoogpunt werd grondig bestudeerd. Er werd maximaal aangesloten op bestaande boscomplexen, zodat grote bossen gecreëerd kunnen worden. Dit is belangrijk, want veel van onze bossen zijn klein en versnipperd.

Een precieze inventarisatie van de gerealiseerde oppervlakte extra bos is er niet. Maar een inschatting is dat de teller blijft steken rond ruim 100 hectare. Na 15 jaar blijkt dus dat nog maar een goeie 25% van de voorziene uitbreidingen gerealiseerd werd. Het is dringend tijd om een inhaalbeweging te maken.

Biodiverse (nieuwe) bossen

Bossen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Dit betekent echter niet dat elk bos veel natuur bevat. Aanplantingen met naaldhout of populieren trekken veel minder planten en dieren aan dan natuurlijke bossen. Een belangrijk streven van Natuurpunt is dan ook om bossen natuurlijker te maken. Onder meer in het Maldegemveld (Knesselare/Maldegem), het Ganzeveld (Aalter), de Vaanders (Aalter/Beernem) en het Keigatbos (Knesselare/Zomergem) werden monotone naaldhoutbestanden de voorbije jaren omgevormd tot meer natuurlijke bossen met streekeigen soorten.

Het Maldegemveld is een buitenbeentje: daar koos Natuurpunt er op de meeste plaatsen voor om een zeer unieke heidevegetatie te herstellen. Aanplantingen van spar en den hadden deze waardevolle historische vegetatie de laatste 50 jaar sterk verdrongen. En zie: enkele jaren later is het Maldegemveld één van de grootste wandeltrekpleisters van het Meetjesland.

Natuurpunt streeft ernaar om bestaande loofbossen groter te maken of om boscomplexen met elkaar te verbinden. Voor roofvogels en zoogdieren is dit cruciaal. Belangrijk is ook de keuze voor streekeigen bomen. Dit zorgt voor veel meer insecten rond de bomen. Meestal wordt een brede en geleidelijke bosrand aangeplant. De bloeiende kruiden en struiken in de bosrand trekken veel insecten aan en zorgen dus ook voor voedsel voor vleermuizen en vogels.

Plant je bos

Natuurpunt wil samen met jou en je familie nieuw bos aanplanten in Aalter, Zomergem en Maldegem. Breng gerust je eigen spade mee. Ook Natuurpunt zorgt voor voldoende werkmateriaal. En voor boompjes, natuurlijk. Voor alle info klik hier .

Ganzeveld (Aalter): zaterdag 18 november, 9u30-16u

Trefpunt: Ganzeplas Aalter (N 51.069620, O 3.471996)

Contact: Natuurpunt Aalter, Koen Martens, 0476 76 05 16, natuurpuntaalter@skynet.be, www.natuurpuntaalter.be/plant-mee-het-ganzeveld

Keigatbos (Zomergem), zaterdag 18 en zondag 19 november, 9-17u

Trefpunt: Veldkruis (boerenparlement), Veldkruisstraat, Ursel (Knesselare) (N 51° 8’13.46″ O 3°30’26.74″)

Contact: Natuurpunt Zomergem, Nikolaj Vanvyve, vz@natuurpuntzomergem.be

Maldegemveld (Knesselare/Maldegem): zaterdag 18 november, 9-13u

Trefpunt: loods Natuurpunt, Urselweg 81B, Maldegem-Kleit (N 51.155117, O 3.47198)

Contact: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, Kurt De Kesel, 0476 48 30 22, www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

Steun de bossen

Natuurpunt wil ook de komende jaren nieuwe bossen aanplanten in het Meetjesland. Dat kan enkel met jouw steun. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Lees meer op www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden.

Meetjeslandse bossen te boek

Vier bosvrienden stelden een lees- en kijkboek samen over de Meetjeslandse bossen. Het werd een wandeling doorheen de Meetjeslandse bossen in de vier seizoenen. Planten en dieren worden voorgesteld. Naast het bekende Drongengoed of Het Leen komen ook kleinere bosgebieden aan bod. Ken jij het Zonnebos, het Kattenbos of de bossen van Maria-Aalter? Bij de schitterende foto’s hoor je het ritselen van de bladeren, ruik je de geur van de ochtend, duik je van in je zetel recht in het bos.

Voorintekenen met extra voordelen kan tot 25 oktober. Je naam verschijnt achteraan in het boek en je ontvangt een gratis fiets- en wandelroute. Bovendien schenken de initiatiefnemers per boek in voorverkoop 6 euro aan Meetjeslandse bosprojecten. Het boek kost 30 euro (excl. verzendingskosten). Lees meer op www.demeetjeslandsebossen.be.

Lees meer Meetjeslands nieuws 

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: