Brandweer Lievegem niet naar Meetjesland?

hulpverleningszonemeetjesland

MEETJESLAND – De recente fusie tussen de gemeente Waarschoot, Zomergem en Lovendegem heeft op verschillende domeinen van het sociale, politieke en intergemeentelijke leven een impact. Bij welke hulpverleningszone de fusiegemeente Lievegem zal aansluiten is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. De definitieve beslissing is in handen van de Ministerraad, na advies van de Gouverneur en alle burgemeesters van de provincie Oost-Vlaanderen.

“HVZ Meetjesland had Lievegem, met de 2 brandweerposten te Waarschoot en Zomergem, graag aan boord gehouden en kreeg daarvoor veel steun van haar brandweerlieden, ook van Waarschoot en vooral van Zomergem”, aldus Filip Gijssels, voorzitter van de hulpverleningszone Meetjesland.

“HVZ Meetjesland heeft een goed en interessant voorstel aan Lievegem gedaan, zowel financieel als operationeel. HVZ Meetjesland is er immers van overtuigd dat zij een uitstekende service biedt tegen de beste prijs. Wij vernemen dat in Lievegem de meningen verdeeld waren, maar dat de knoop nu dus zal worden doorgehakt. Probleem is wel dat de overdracht van materiaal en personeel wettelijk nog niet geregeld is. Wij wachten de initiatieven van de Minister en de wetgever af, waarbij de vraag blijft of deze op tijd zullen komen en wat de precieze modaliteiten zullen zijn. Indien de keuze van Nevele en Lievegem om onze zone te verlaten definitief wordt goedgekeurd, dan zal onze zone vanaf 1 januari 2019 nog bestaan uit 5 gemeenten (Aalter+Knesselare, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins) en 4 posten (Aalter, Eeklo, Kaprijke en Maldegem). Reeds in december 2017 beslisten wij niet te fusioneren met zone Centrum, omdat wij geloven in de capaciteiten van ons korps en onze manschappen (met hoofdzakelijk vrijwilligers) en omdat uit onderzoek bleek dat een fusie de brandweer aanzienlijk duurder zou maken voor onze gemeenten en onze inwoners. Ook het wettelijk kader voor een fusie ontbreekt momenteel. Deze beslissing blijft gehandhaafd. Bij uitstap van Nevele en Lievegem zal HVZ Meetjesland zich reorganiseren. HVZ Meetjesland zal weliswaar een kleinere zone worden, maar met de blijvende ambitie om tegen de beste prijs de beste bescherming aan onze inwoners te bieden. Een efficiënte brandweerzorg gesteund op vele bekwame en gedreven vrijwillige brandweerlieden, blijft onze missie”, besluiten Gijssels en kapitein Patrick Goossens.

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: