Nieuwe plannen voor Maldegems jeugdhuis

IMG_2958web

MALDEGEM – Het nieuwe jeugdhuis (Project 82) moet wijken voor de BIB. Jeugdhuis Redekiel is niet opgezet met de plannen en reageert. “Na een beslissing van het gemeentebestuur werd beslist om de Bibliotheek van Maldegem tijdelijk onder te brengen in het nieuwe jeugdcentrum in de Courtmanslaan. Dit gaat echter ten koste van het jeugdhuis, dat nog een half jaar langer zal moeten wachten om te verhuizen naar de nieuwe locatie. Het bestuur van jeugdhuis ‚De Redekiel‘ is erg misnoegd over de gang van zaken en de slechte communicatie van het gemeentebestuur over de verkoop van site Vercauteren in de Bloemestraat, waar het jeugdhuis zich momenteel bevindt. De gebouwen hebben al enkele jaren nood aan nieuwe investeringen, en de infrastructuur laat te wensen over, onder andere als gevolg van verschillende inbraken. De reparaties aan de deuren en verlichting werden door het gemeentebestuur geweigerd in afwachting van de nieuwe locatie. Ondertussen moeten de jongeren nog steeds huur betalen voor het pand in de Bloemestraat. Hoewel er op 7 januari een “sfeervolle” Open Kijkdag was gepland, besliste het bestuur van het jeugdhuis uit protest om niet langer deel te nemen aan dit evenement en de geplande bargelegenheid die zij zouden voorzien niet te laten doorgaan. Jeugdhuis De Redekiel hoopt nu op een andere oplossing voor de BIB en zoekt naar een compromis met het gemeentebestuur”. (Jasper Standaert, Raad van Bestuur JH-JOC De Redekiel)

 

 

Naar aanleiding van deze tijdelijke verhuis van de bibliotheek naar Project 82, doet gemeenteraadslid Peter Van Hecke een oproep: 

Geachte burgemeester en schepenen,

Er is veel ongenoegen bij de jeugd m.b.t. de tijdelijke verhuis van de bibliotheek naar Project 82. Het feit dat zij nog maar eens – en dat in tegenstelling tot eerder gemaakte beloften – een zomer moeten wachten vooraleer zij gebruik kunnen maken van een fuifzaal, is een doorn in het oog. Er zijn jeugdbewegingen die voor hun evenement gerekend hebben op de zaal van Project 82 en nu in de problemen komen. Ik zal daarom in de eerstvolgende gemeenteraad voorstellen om de bibliotheek tijdelijk te verhuizen naar Huis Wallyn en het Sint-Annakasteel i.p.v. Project 82.

Peter Van Hecke

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: