‘Maaa’degems’, het boek over en in het Maldegems dialect

web maldegems dialect cover book001 kopieMALDEGEM – Twijfelt u soms of uw Maaa’degems’ wel authentiek is? In het nieuwe boek, samengesteld door Kurt D’Hoore, kunt u het verifiëren. Er werden circa 680 Maldegemse dialectwoorden opgenomen, en ongeveer 920 uitdrukkingen ‘op zijn Maldegems’. Daarnaast vindt u er nog een schat aan typische Maldegemse items voor de liefhebbers: straatzichten van Maldegem, keukenrecepten op zijn Maldegems, ‘hoe doe je het op zijn Maldegems’ lijsten, alsook kortverhalen die in Maldegem zouden kunnen gebeurd zijn en kooklesverhalen op zijn Maldegems. Dit alles didactisch voorzien van alle vertalingen in het Nederlands.

Ligt’er toe inders wook zovee’ bicht op ’t ipperste?
(Ligt er bij jullie ook zoveel brol op zolder?)

 Men mitje baktege vroeger asam beuzekoekn op eur beuzestoove, setoe in de wintere
(Mijn oma bakte vroeger altijd pannenkoeken op haar Leuvense kachel, vooral in de winter)

 Zwo luid schreuwe’len dasse deje, osse die grote kobbe zoagt op eur kissen zitn
(Zo luid dat ze schreeuwde, toen ze die spin op haar kussen zag zitten)

‘k Lig in spurre mee meune gebuur, zeun nond bast dag en nacht
(Ik heb ruzie met mijn buurman, zijn hond blaft dag en nacht)

 

Kurt vertelt: “Maldegem 1972. We woonden pas in Maldegem, we kwamen uit Torhout. Van huis uit was heel de familie West-Vlaming. Zelfs de leraar, die toen nog meester heette, sprak West-Vlaams in de klas. Toen nog met een sigaret in zijn hand. We waren nog dozen aan het uitpakken toen de nieuwe buurvrouw ons aansprak:
Buurvrouw: “Ken meun deure vermoakt en ken meune redekiel bij. Kgaon te pwoote noa tirp achter gezajtnen scheutelvljees en toatn. Tis koantjesajse vwo tjee’kost toe on’zunt.”
Ikke: ?
Mijn moeder tegen mijn vader: “Wuk segse zie nu ollemolle?”
Mijn vader: “Kweetnie wi… den duvel ist wies. A zukke dievetoale.”

Ik was tien jaar oud. We hadden geen flauw idee waar de buurvrouw het over had. Na 44 jaar heb ik het Maldegems dialect min of meer onder de knie. Hoewel…”, vertelt Kurt D’Hoore. Kurt D’Hoore zorgde voor de samenstelling uitwerking en algemene redactie van het boek. Hij liet zich bijstaan door eindredacteurs die echte kenners zijn van het ‘Maaa’degems’ en het Maldegems al via hun grootouders overgeleverd kregen: Heidi Timmerman, uit de wijk Akkers, alsook Paul Lammens, die opgroeide in het Vossenhol. Linda de Bree en Magda Verween zijn experten in het Maldegems centrumdialect. “Die geografische spreiding is belangrijk. Dialecten ‘verloopt’ immers. Het Kleits, het Donks, het Adegems en het Middelburgs dialect verschillen van het dialect in het centrum, amper een paar kilometer van elkaar verwijderd”, weet Kurt. “We hebben ook niet de pretentie te beweren dat alles wat je hier leest wetenschappelijk correct Maldegems is. Hoe zou dat trouwens? Er is geen enkele standaard, richtlijn, geluidsopname of andere houvast voor. Bovendien is het in constante evolutie.” Veel woorden kan je op verschillende manieren schrijven. Fonetisch schrijven was geen optie voor de schrijvers, omdat slechts weinigen die geschreven klanken kennen. Het is dan ook een uitdaging om zo een gesproken dialect op schrift te zetten dat door anderen moet gelezen kunnen worden en gereproduceerd tot gesproken dialecttaal. In een vervolgboek hoopt Kurt gebeurtenissen, herinneringen, misverstanden en hilarische toestanden te kunnen bundelen die lezers hem toesturen.

Het boek is voor 15€ te koop bij verschillende Spar-zaken en Dagbladhandels in Maldegem. Of stort 15€ + 5€ verzendingskosten op BE22 0635 2846 6947 met vermelding van uw naam, adres en tel.nr.

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: