Wordt Lembeke toch een pleindorp?

Huis van Bouchaute

 

LEMBEKE – Het gemeentebestuur heeft een aanvraag ingediend voor het slopen van de woning te Lembeke-Dorp 39, beter bekend als ‘het huis van Bouchaute’. Het gebouw behoort tot het dorpsgezicht van Lembeke-Dorp. De woning maakte vroeger deel uit van een rij van drie woningen, die zorgden voor een gesloten dorpskern of ‘straatdorp’. De leegstaande woning verkeert echter al verschillende jaren in een vervallen staat en heeft door de afbraak van de twee andere woningen in de rij een beperkte meerwaarde voor het creëren van een gesloten dorpskern.

In het verleden onderzocht het bestuur al verschillende pistes voor een nieuwe bestemming van het gebouw. Zo kreeg KAJ Lembeke-Kaprijke in 2006 een onderkomen in het gebouw, tot zij in 2009 de andere jeugdverenigingen ging vervoegen in de Zuidstraat. Het gebouw is opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed en het gesloten dorpsgezicht kreeg een beschermde status van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed, waardoor het huis niet zomaar afgebroken kon worden.

In een enquête van de dorpsraad in 2009 gaf het merendeel van de Lembekenaars aan dat de oude, stilaan bouwvallige woning het gerenoveerde dorpscentrum ontsierde. Bij de totstandkoming van het meerjarenplan in 2013 polste de gemeente opnieuw naar de mening van de inwoners, het gros van de deelnemers gaf toen de voorkeur aan de afbraak van de woning.

De woning verhinderde steeds de complete omschakeling naar een open pleinruimte in het dorp. Het gemeentebestuur overweegt nu of het toch mogelijk is om van de dorpskern van Lembeke een ‘pleindorp’ te maken. Veel hangt af van het al of niet verkrijgen van de sloopvergunning, die recent werd aangevraagd bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

 

 

Lees meer nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: