Sociale bouwgronden vergund

LEMBEKE – Het gemeentebestuur heeft een verkavelingsvergunning afgeleverd aan huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk voor 17 sociale bouwgronden. Deze bouwgronden zijn gelegen langs de Bloemstraat, Boterstraat en Suikerstraat in de verkaveling Aveschoot. De verkavelingsvergunning maakt deel uit van een groter project. Eerder werden reeds 17 sociale koopwoningen in de Bloemstraat vergund, die weldra zullen toegewezen worden. In een derde fase zullen ook nog sociale huurwoningen langsheen de Bloemstraat en Suikerstraat aangeboden worden. De 17 geplande loten voor open bebouwing hebben elk een oppervlakte tussen 433 m² en 697 m². Verdere info omtrent de voorwaarden op klikt u hier. (VACAS)

 

Lees meer nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: