Oppositie eist openbaarheid en inspraak Kapel en Oud Rustoord

P1180420

LEMBEKE – “De plannen met de oude Kapel en met het Oud Rustoord Lembeke maken ons ongerust”, zegt Hendrik Van de Veere. “De budgetten die uitgetrokken worden voor de restauratie en het hergebruik van de Oude Kapel zijn, na plaatsbezoek, zeker onvoldoende. Meer nog, we zijn er van overtuigd dat de toekomst van de kapel verbonden moet zijn met de plannen voor het oude Rusthuis. We juichen toe dat er een zekere inspraak is voorzien bij de toekomst van de Kapel. Anderzijds betreuren we dat diezelfde openheid er niet is omtrent de plannen voor het oude Rusthuis St-Jozef.” De Verenigde Oppositie van Kaprijke (CD&V+ en NVA) is bezorgd: “De procedure en de plannen voor het Oude Rusthuis St Jozef vormen een groot kluwen en neigen naar achterkamertjespolitiek. Er zijn reeds visualisaties van de site die dateren van 2014 en waar de OCMW-mandatarissen in de oppositie niet weten in welke procedure deze kaderen,…. In tegenstelling tot de gemeentelijke gewoonten om tijdens het laatste jaar van een legislatuur geen grote beslissingen meer te nemen, heeft Samen een procedure uitgewerkt waarin de bevolking geen enkele rol speelt. Wij betreuren dat de gemeente daarbij gekozen heeft om bouwbedrijven carte blanche te geven bij het ontwerp van assistentiewoningen. Uit die voorstellen wordt nu het uiteindelijke ontwerp gekozen. Wij vinden dat in die plannen helemaal wordt voorbij gegaan aan de mogelijkheid de Kapel te integreren in de plannen voor de zorgcampus van het oude Rusthuis en de Boomgaard. De kapel via een erfpachtregeling overdragen aan de bouwfirma’s, zou niet alleen de financiële kosten aan renovatie voor de gemeente uitsparen, het zou ook kunnen zorgen voor een globalere visie en ruimtelijke integratie. Ons verzoek is daarom de plannen van de Kapel te integreren in de visie op de zorgcampus, zodat de gemeente geen kosten moet dragen voor de renovatie van de kapel. We willen ook dat de burgers gedurende minstens 40 à 60 dagen inzage krijgen in alle voorliggende plannen en hun ideeën over de toekomst van de zorgcampus naar voor kunnen brengen. Daarnaast vragen we dat het hele traject aan de gemeenteraadsleden wordt uitgelegd op de volgende gemeenteraad, vooraleer gestemd wordt in de OCMW-raad, en dat er dan op basis van die bevraging gekeken wordt waar en welke aanpassingen in het dossier mogelijk zijn.”

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: