Openbaar onderzoek naar RUP horecazone

kaprijke

LEMBEKE – De gemeenteraad is overgegaan tot voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de horecazone in de Lembeekse bossen. Het openbaar onderzoek werd opgestart op maandag 18 augustus, maar dient heropgestart te worden om procedurefouten te vermijden. Het ontwerp RUP dient na aankondiging ervan in het Belgisch Staatsblad zestig dagen ter inzage te liggen bij de gemeente. Ondanks de uitdrukkelijke vraag van het gemeentebestuur werd het openbaar onderzoek niet op 18 augustus, maar op 21 augustus in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De eerdere opstart van het openbaar onderzoek zou dus een procedurefout met zich meebrengen, waardoor het ruimtelijk uitvoeringsplan mogelijks niet goedgekeurd zou worden. Daarom wordt het openbaar onderzoek naar het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de horecazone in de Lembeekse bossen opnieuw opgestart op dinsdag 30 september. Het ontwerp zal opnieuw zestig dagen ter inzage liggen in het administratief centrum. De plannen zijn ook in te kijken op www.kaprijke.be (VACAS)

 

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: