Westermolen wordt gerestaureerd

Westermolen Lembeke

 

LEMBEKE – De Westermolen in de Windgatstraat in Lembeke krijgt een grondige onderhoudsbeurt. De gemeente zal de molen restaureren om het culturele erfgoed in de gemeente in stand te houden. De laatste grootschalige restauratie van de Westermolen dateert uit de jaren ’80. Recente rapporten tonen aan dat de molen aan een nieuwe opknapbeurt toe is. Concreet zal de molen gedemonteerd worden en zullen een aantal essentiële onderdelen (zoals de steenbalk, de middenlijsten, het gevlucht of wiekenkruis, …) vervangen worden. De nog bruikbare houtconstructies zullen behandeld worden om verdere houtaantasting te vermijden. De restauratie is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 en maakt deel uit van de renovatiedossiers die tot doel hebben het lokale erfgoed te bewaren en toegankelijk te maken voor bezoekers. De opdracht wordt geraamd op 416 482,78 euro inclusief btw, voor 80% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Gezien de huidige toestand van de molen wordt het subsidiedossier als hoogdringend beschouwd. Van zodra de subsidie is toegekend, zal de opdracht voor de uitvoering van de werken gepubliceerd worden. (VACAS)

 

Lees meer nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: