Oorlogsdagboeken 1918 ontdekt in Boekhoute

pagina 1 dagboek 1918 crop

 

Toen vzw Vliet op een Boekhoutse zolder het dagboek van een opgeëiste arbeider ont-dekte, was meteen duidelijk dat het om een zeldzaam document uit de Eerste Wereld-oorlog ging. Veelal wordt – terecht – het leven van de soldaat aan het front belicht; maar het oorlogsleven had vele gezichten. Wij kijken door de ogen van Louis Goossens van op de eerste rij naar de gebeurtenissen in bezet gebied, waar hij en zijn lotgenoten gedwongen arbeid in dienst van de vijand moesten verrichten midden in het oorlogsge-weld, in Tielt en Kortemark. Samen met Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten goot vzw Vliet de kostbare informatie in een uiterst verzorgde publicatie, waarbij de tekst wordt aangevuld met informatie over de tijdsomstandigheden en uiteraard een schat aan fotomateriaal. Het unieke document overstijgt de gemeentegrenzen, omdat Louis lotgenoten kende uit gemeenten in de wijde omgeving in het Meetjesland. Boven-dien overschrijdt het de provinciegrenzen, want de gedwongen arbeid vond plaats in Kortemark en Tielt.

Vzw Vliet verkoopt losse nummers van deze dagboekeditie getiteld ‘Het oorlogsdag-boek van Louis Goossens – een opgeëist arbeider uit Boekhoute 1918’ en enkele uitgebrachte heemkundige DVD’s.

Op vrijdag 14 november 2014 om 19 u 30 in zaal De Kring, Boekhoutedorp in Boekhoute.

 

Lees meer nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: