Victor Buyck houdt SIT-in n.a.v. nationale betoging

3kol victor buyck sit in WEB

EEKLO – Op 7 oktober 2015 hield het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale betoging tegen het regeringsbeleid. Bij Victor Buyck Steel Construction beslisten zo’n 120 bedienden en 210 arbeiders unaniem om niet deel te nemen aan deze betoging. Met hun originele actie wilden alle werknemers aantonen dat het wel degelijk mogelijk is om een gezamenlijke proteststem te laten klinken tegen het regeringsbeleid zonder de werkgever nadeel te berokkenen. Werkgever en werknemer hielden die dag een gemeenschappelijke SIT-IN tegen het beleid van de regering, aan de vestigingen in Eeklo en Wondelgem. “De boodschap die het personeel en de directie van Victor Buyck aan de regering willen geven komt voort vanuit het feit dat er met de jaren meer angst heerst bij zowel personeel als werkgever over de toekomst van onze maatschappij, in onze onderneming, in onze lokale gemeenschap, in ons land, in Europa en de wereld. Daarom dient de regering te regeren vanuit een langetermijnperspectief en met aandacht voor de volgende generatie”, klinkt het. “Overigens hebben werkgever en werknemers duidelijke gemeenschappelijke belangen op de lange termijn. Zonder voldoende werk immers geen werkgevers en dus ook geen werknemers. De grootste bedreigingen op de middellange tot lange termijn liggen op gebied van snel verouderende bevolking; de zeer hoge uurloonkost (bij dalende koopkracht), onvoldoende instroom van jonge werknemers met technische profielen (bijvoorbeeld lassers), onvoldoende overheidsinvesteringen in het algemeen en in de bouw en infrastructuur in het bijzonder, oneerlijke en schadelijke import vanuit lageloonlanden zoals China, en onvoldoende daadkrachtige aanpak van de milieuproblematiek(en)”.

Lees meer nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: