Freddy Pille nieuwe ridder in de Orde van den Eeclooschen Herbacker

Knipsel awbeir

 

Zondag 25 september wordt Freddy Pille opgenomen in de Orde van den Eeclooschen Herbacker die door de VVV-Eeklo werd ingesteld om verdienstelijke Eeklonaars te huldigen. Freddy Pille studeerde germanistiek en was 24 jaar leraar in Gent. In het jeugdhuis in Eeklo raakte hij in de ban van Nederlandse kleinkunst en cabaret. Nog tijdens zijn universitaire studies begon hij te verzamelen en te inventariseren. Zo kwam hij in contact met Nederlandse programmatoren en radiomensen en publiceerde hij met hen de discografie van de naoorlogse kleinkunst Ernstig genomen, een catalogus die nog steeds digitaal wordt bijgehouden.

In 1989 werd hij gevraagd om de eindredactie te verzorgen van 750 Eeklo, de geschiedschrijving van de stad en sedertdien is hij niet meer weg te branden uit het Eeklose Stadsarchief. Het was dan ook logisch dat hij in 2008 Erik De Smet opvolgde als stadsarchivaris. Freddy Pille heeft het Modern Archief geïnventariseerd en heeft een archiefteam rond zich uitgebouwd dat in enkele jaren tijds meer dan honderd publicaties op zijn naam heeft, gaande van stadsrekeningen, verzameld historisch werk, dossiers, genealogische indexen, werkinstrumenten tot catalogi. Sedert 1995 is hij ook de eindredacteur van De Eeklose Dobbelgebakkene, het driemaandelijks tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring van de stad Eeklo, die dit jaar 25 jaar bestaat. Freddy Pille organiseerde en/of werkte mee aan talrijke geslaagde tentoonstellingen, zo o.m. over Ten Doorn, de Stationsstraat, het Lijsternestje en de Eerste Wereldoorlog (Overleven). (PVDW)

Foto Awbeir

Lees meer Meetjeslands nieuws.

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: