Fietsersbond Meetjesland bezorgd om plannen Eeklose stadspromenade

logo FBM

 

MEETJESLAND / EEKLO – De Fietsersbond Meetjesland is blij dat er na de geplande aanleg van de zuidelijke ringweg rond Eeklo, eindelijk werk zou worden gemaakt van een herinrichting van de N9. Daarbij wordt als centraal principe vooropgesteld ‘minder ruimte voor de auto, meer ruimte voor de zachte weggebruiker’. Maar de Fietsersbond stelt zich toch vragen bij de concrete uitwerking van de stadspromenade.

“Het studiebureau Grontmij kiest voor gemengd verkeer, waarbij er trager en dus veiliger verkeer zou komen door de gedeelde ruimte. Maar de verkeersstromen door het centrum blijven nog veel te hoog om dit concept te laten slagen. De toekomstige doortocht zal nog steeds de drukste weg van de stad blijven, of we dat nu graag hebben of niet”, aldus Koen Cornelis, voorzitter van de Fietsersbond Meetjesland. “Reeds in 2004 gaf het studiebureau toe dat op de ventwegen te veel lokaal verkeer blijft om gemengd verkeer te rechtvaardigen.” gaat Cornelis verder. “Op zich zijn de plannen niet slecht, maar ze zijn gebaseerd op een foutieve vergelijking. Eeklo is niet te vergelijken met de Korenmarkt en de fietsstraten in Gent. In Eeklo zullen er nog teveel auto’s rijden om deze ideeën veilig in de praktijk te brengen. Wie het gebruik van fietsers wil aanmoedigen moet er voor zorgen dat het veilig en comfortabel rijden is. Langs een boulevard van 35 meter breed is er voldoende ruimte voor én brede fietspaden én brede voetpaden. Ook de inplanting van de zogenaamde randparkings baart ons zorgen. Deze horen immers aan de rand van het centrum te liggen en niet in smalle woonstraatjes die nu al overbelast zijn” besluit voorzitter Koen Cornelis.

 

Lees hier de volledige opinie van de Fietsersbond Meetjesland

 

Fietsersbond Meetjesland is blij dat er na de geplande aanleg van de zuidelijke ringweg eindelijk werk zou worden gemaakt van een herinrichting van de N9. Daarbij wordt minder ruimte voor de auto en meer ruimte voor de zachte weggebruikers als centraal principe gehanteerd. Zonder meer een zeer goede zaak. Maar de Fietsersbond stelt zich toch vragen bij de concrete uitwerking van de stadspromenade.

 Hoge verkeersstromen

Het studiebureau Grontmij kiest niet langer voor aparte stroken voor voetgangers, fietsers en autoverkeer, maar voor gemengd verkeer waarbij trager en dus veiliger verkeer door gedeelde ruimte wordt beoogd. In de huidige plannen blijven de verkeersstromen door het centrum echter veel te hoog om dit concept te laten slagen. Van de 30.000 gemotoriseerde voertuigen zal na de aanleg van de ring immers nog steeds minstens de helft als lokaal verkeer door het centrum blijven rijden. Of we dat nu graag hebben of niet: de toekomstige doortocht zal nog steeds de drukste weg van de stad blijven.

Reeds in 2004, nog voor er concrete plannen voor een ringweg waren, had het studiebureau reeds gelijkaardige plannen met gemengd verkeer op het oog. Het studiebureau gaf toen slechts na zware druk schoorvoetend toe dat op de ventwegen te veel lokaal verkeer bleef om gemengd verkeer te rechtvaardigen.

Niet te vergelijken

De Fietsersbond begrijpt het concept van ‘shared spaces’ en in sommige concrete gevallen is dit zonder meer een goed idee. Het is daarbij echter cruciaal dat de hoeveelheid auto’s niet te hoog ligt. Ondanks herhaalde vragen konden het studiebureau en het stadsbestuur geen voorbeelden voorleggen van gelijkaardige situaties in het buitenland, waar de voorgestelde ingreep een succes is. De vergelijking met de Korenmarkt en fietsstraten in Gent is niet correct. Ook het aangehaalde voorbeeld van de Zuidmoerstraat is niet te vergelijken en is nu al problematisch voor veel fietsers, die klagen over het agressieve en te drukke autoverkeer op die fietsas tijdens spitsuren.

Bovendien is de ene fietser de andere niet. Je hebt inderdaad assertieve stadsfietsers en wielertoeristen, maar even zo goed onzekere senioren, bezorgde gezinnen met kinderen en onstuimige scholieren. Langs een boulevard van 35 meter breed is er voldoende ruimte voor én brede fietspaden én brede voetpaden. Fietsers zijn gebaat bij veilige, comfortabele en dus brede fietspaden die hen afscheiden van het drukke autoverkeer. Ook voetgangers zijn gebaat met voetpaden waar niet continu de botsing met een fietser dreigt. Wie het gebruik van fietsen wil aanmoedigen, moet er voor zorgen dat het veilig en comfortabel rijden is.

Parkeren

Ook de inplanting van de zogenaamde randparkings baart de mobiliteitsvereniging zorgen. Randparkings horen aan de rand van het centrum te liggen, niet in smalle woonstraatjes die nu al overbelast zijn en drukke fiets- en wandelroutes vormen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is Eeklo – en ook het centrum – groter dan één straat. Als het de bedoeling is om minder auto’s in het centrum te hebben, dan is het geen goede zaak om te zorgen voor een aanzuigeffect via centrumparkings. De Kaaistraat en de Cocquytstraat zijn gebaat met bewonersparkings en groenzones, niet met extra autoverkeer.

Fietsersbond Meetjesland wil een publiek signaal geven dat dit dossier momenteel anders en beter moet. Een positie waarin de vereniging overigens niet alleen staat. Omdat we niet enkel kritiek willen geven, maar ook positief willen meedenken zal Fietsersbond Meetjesland tegen eind juni dan ook een concreet alternatief op tafel leggen.

 

Lees meer nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: