Economische Raad Eeklo bezorgd over nieuwe parkeerconcessie

1a858d7

 

EEKLO – Stad Eeklo wil de parkeerconcessie vernieuwen voor de komende tien jaar. Einde van dit jaar verloopt de huidige overeenkomst met Vinci. Dit dossier wordt voorgelegd op de komende gemeenteraad van maandag 29 juni.

“Op de komende gemeenteraad wordt dit voorstel gestemd. De Economische raad gaf reeds een zeer uitgebreid advies over de situatie en de op stapel staande vernieuwingen”, aldus Nicole De Munter, voorzitster van de Economische raad. “Wij merken nu dat het advies van de Economische raad niet werd doorgegeven aan de gemeenteraadsleden. Normaalgezien krijgen zij steeds op voorhand de dossiers ter inzage om zo een gefundeerde stem uit te brengen op de gemeenteraad. De raadsleden zijn in dit dossier dus niet goed geïnformeerd gezien het advies van onze raad hen niet werd overgemaakt”. De Economische raad geeft aan dat de nieuwe parkeerconcessie op zich een stap is in de goede richting, maar dat er in het voorstel nog een aantal belangrijke lacunes zijn die moeten aangepakt worden voor het plan wordt goedgekeurd en in voege gaat. “Voor de nieuwe concessie word een stuurgroep samengesteld. Deze stuurgroep bestaat op dit moment uit 14 politici en slechts 1 afgevaardigde van de economische raad. Wij zijn zeer sterk vragende partij om deze ratio te veranderen en willen 1/3 vertegenwoordigers van handelaars in deze stuurgroep. Zij zijn immers de buik, oren en stem van ondernemers en zij staan in direct contact met klanten. De ratio zoals deze nu is getuigt van weinig evenwicht.”, aldus De Munter. Verder is er sprake van een puntentoekenning voor de gebruiksvriendelijkheid voor automaten, smsparkeren en de parkeerapp en voor de interventiesnelheid bij defecten. “Dit moet echter beter, een beter puntensysteem zorgt voor een betere werking en betere service. Er  wordt ook met geen woord meer gerept over de ‘Piafkaart’. Bezoekers en klanten betaalden vijftig euro voor deze kaart en nu wordt dit systeem niet meer opgenomen in de concessie? Wij pleiten voor het behoud van deze betaalmogelijkheid”. Op dit moment valt het niet te ontkennen dat er in het Eeklose straatbeeld verschillende handelszaken bezig zijn met een uitverkoop. “De impact hiervan op de tewerkstelling is voorspelbaar. De onzekerheid die veroorzaakt wordt door het lanceren van steeds nieuwe ideeën om het ondernemen in het centrum te bemoeilijken, is verre van bevorderlijk om nieuwe ondernemers aan te trekken. De basisvoorwaarden zoals een vlotte bereikbaarheid en vlotte parkeermogelijkheden mogen niet telkens opnieuw in het gedrang komen”, gaat De Munter verder. “Ten slotte vinden we het absoluut niet kunnen dat handelaars steeds gevonden worden als het gaat om sponsoring van stedelijke activiteiten. Als men het economische aspect van beleidsbeslissingen blijft negeren zullen er weldra geen sponsors meer zijn voor deze activiteiten”, besluit De Munter. (BDS)

Lees meer nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: